PENGUMUMAN
Nasrun

Dr. NASRUN, M.S

Siapa yang tidak mengenalnya, beliau seorang yang ramah dan bersahaja. Beliau adalah  Dr. Nasrun, M.S., dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Perguruan Islam Azizi Medan,  lulus di tahun 1970, kemudian SMP Dwi Warna Medan, lulus 1973, tamat di STM Negeri 2 Medan tahun 1976, lanjut ke perguruna tinggi dan menjadi Sarjana Muda Jurusan Bimbingan Penyuluhan IKIP  Medan, lulus 1980, menyelesaikan S1 di IKIP Medan Jurusan Bimbingan Penyuluhan IKIP  Medan, lulus di tahun 1983 dan S2 Jurusan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi, di Padjajaran Bandung, lulus 1991. Pada tahun 2015 beliau menyelesaikan studi doktoral (S3) di Pascasarjana Unimed program studi Manajemen Pendidikan.

Beliau menjabat sebagai sektretaris PGSD di tahun 1992-1995, menjadi ketua PGSD KPLK Unimed tahun 1999-2004, memegang jabatan ketua SP4 Unimed tahun 2004-2005, di tahun 2005-2009 dan  2009-2012  beliau menjabat sebagai Pembantu Dekan III FIP Unimed.

Lelaki bersahaja kelahiran Medan, 14 Mei 1957  menikah dengan seorang perumpuan yang baik hatinya, Dra, Yusnani Tambunan dan dikarunia  empat orang anak. Tiga diantaranya telah menikah,. Nani Barorah Nasution, S.PsI., MA., Lukman Hakim Nasution, STTP, M.Si., Ade Faradilla Nasution, SIP, M.Si dan si bungsu Aulia Difki Nasution.

Riwayat pekerjaan yang pernah di jalani beliau antara lain CPNS IKIP Medan tahun 1984, PNS IKIP Medan tahun 1985, lkalu Penata Muda TK. I/ASS Ahli Madya tahun 1987, Penata/Lektor Muda tahun 199, Pembina Lektor kepala tahun 2000, Pembina TK. I/ Lektor Kepala tahun 2007 dan menjadi Pembina UT.Muda/Lektor Kepala di tahun 2010.